Miksi olen ehdolla ja miksi juuri Keskusta?

28.12.2022

Tulevat eduskuntavaalit ovat ensimmäiseni. Olen pitkään ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja politiikasta, mutta vasta nyt uskaltauduin lähtemään mukaan, halu vaikuttaa ajoi omien epävarmuuksien edelle. Pitkään olen epäillyt, voiko nuori nainen pärjätä politiikassa, mutta moni nykyinen ministeri on osoittanut tämän mahdolliseksi. Historiallisten aluevaalien alla sekä nyt tulevien eduskuntavaalien lähestyessä olen saanut usein kuulla kysymyksiä puolueen valinnasta, se on herättänyt ihmettelyä ja moni on ollut kiinnostunut niistä syistä, joiden vuoksi juuri Keskustan ehdokkaaksi päädyin. 

En halunnut perustaa puoluevalintaani median luomiin mielikuviin, vaan todella tehdä valinnan harkiten. 

Hakiessani itselle sopivaa puoluetta tutustuin eri puolueiden arvoihin, periaatteisiin ja vaaliohjelmiin. En halunnut perustaa puoluevalintaani median luomiin mielikuviin, vaan todella tehdä valinnan harkiten. Keskustan periaateohjelmassa puhutaan esimerkiksi ihmisen sisäisen kukoistuksen vahvistamisesta, joka on kuin kädenojennus minulle kasvatustieteilijänä, sillä kyseisellä ajatuksella on itse asiassa vahva yhteys positiiviseen psykologiaan, josta olen henkilökohtaisesti kovin kiinnostunut. Ohjelmassa mainitaan myös ihmisen ja luonnon kestävästä kumppanuus, joka on minulle tärkeää, haluan rakentaa tuleville sukupolville, lapsilleni ja heidän jälkeläisilleen hyvän, paremman tulevaisuuden. Lisäksi keskiössä ovat inhimilliset arvot sekä kansanvallan korostaminen, erittäin tärkeitä asioita nekin.

Näkisin, että perinteiset arvot kulkevat yhä mukana, mutta aikaan sopivina. 

Entäpä perinteisinä pidetyt arvot, koti, uskonto ja isänmaa? Ajattelen kaikkien kotien ja kotiseutujen olevan yhtä arvokkaita, tasa-arvoisia, sillä asui ihminen sitten kaupungissa, taajamassa tai maalla, ei häntä saa unohtaa, palveluiden on oltava kunnossa. Kristilliset juuret ovat olennainen osa yhteiskuntamme historiaa, silti, aivan jokainen saa uskoa siihen, minkä kokee omakseen. Entäpä isänmaallisuus sitten, mielestäni meidän tulee olla ylpeitä juuristamme, kotimaastamme, kotimaisista kielistämme ja maamme kulttuureista. Suomalaisuus on kuitenkin uudistuvaa, se on aikansa kuva ja muuttuu ihmisten myötä, aivan kuten suomen kielikin. Keskusta on moderni, siinä yhdistyy parhaiten isänmaallisuus ja kansainvälisyys. Näkisin, että perinteiset arvot kulkevat yhä mukana, mutta aikaan sopivina.


Keskusta on puolue, joka pyrkii etsimään ratkaisuja, sillä on omia tavoitteita ja arvoja, mutta se myös toimii oikeisto- ja vasemmistopuolueiden välissä kyeten päätöksentekoon ilman aatteellista painolastia. Keskusta on siis keskellä, kuten ovat myös minun ajatukseni politiikassa. Koen sopivani ajatuksineni ja arvoineni juuri keskelle, sillä ymmärrän erilaisia näkemyksiä, pyrin aina löytämään sopivan ratkaisun ja kykenen kompromisseihin, kuitenkaan itse ääripäihin samaistumatta. Lähdin politiikkaan voidakseni vaikuttaa asioihin, niin paikallisesti kuin laajemmassakin mittakaavassa, valtakunnallisella tasolla ja koen Keskustan antavan hyvät lähtökohdat työlleni politiikan parissa.

Politiikka Suomessa kaipaa uudistusta, on mielestäni aika antaa tilaa nuorille osaaville päättäjille, heitä tarvitaan konkarien rinnalle päätöksentekoon. 

Luokanopettajana ja äitinä minulla on syvä halu vaikuttaa lasten, nuorten ja perheiden asioihin. Kasvatus ja koulutus, opettaminen ja oppiminen, hyvinvointi ja jaksaminen. Ihminen on kokonaisuus ja vaikkei yksilön hyvinvointi voi olla pelkästään yhteiskunnan vastuulla, on yhteiskunnan tuettava jo rakenteiden tasolla yksiöiden, lasten ja nuorten, perheiden hyvinvointia, sillä jotta yhteiskunta toimisi, tarvitsemme jokaisen panoksen. Haluan olla mukana rakentamassa Suomea, jossa meidän lapsilla ja nuorilla on turvallista kasvaa, elää, asua, rakastua, tehdä työtä, yrittää ja vanheta. Politiikka Suomessa kaipaa uudistusta, on mielestäni aika antaa tilaa nuorille osaaville päättäjille, heitä tarvitaan konkarien rinnalle päätöksentekoon